incu > crm för Affärsutvecklare

Äntligen ett CRM-verktyg anpassat för inkubatorer, innovationskontor/-noder och andra aktörer med en portfölj av Startups.


Ett enda verktyg - som hjälper dig i ditt arbete med Startups.

 • Vilka av våra Startups är till 75% färdiga med Förinkubation och snart redo för Inkubation?
 • Vad har detta bolag kvar att exekvera på innan de kan flyttas över till nästa fas?
 • Visa mig anteckningarna från förra mötet med detta Startup. Visa gärna också alla dokument vi hade på mötet.
 • Vilken Readiness Level och mognadsgrad har bolagen vi jobbar med? I jämförelse med varandra?
 • Vilka aktiviteter har detta Startup deltagit i?

Läs vidare

incu > crm erbjuder full koll - när som helst


För att få högsta möjliga nytta av ett digitalt verktyg krävs det att det är tillgängligt, uppdaterat och faktiskt vill användas av dess användare. För att det ska användas krävs det tillgänglighet, enkelhet och att verktyget blir en hjälp i användarens vardag. Det är detta som är styrkan i incu > crm.

Modellera er process i incu > crm, skapa ett antal checkpoints i varje processsteg. Koppla därefter ett Startup till er process, och ange vilka checkpoints i aktuellt processteg som är avklarade. T.ex. kan ett steg vara "Problem/Solution-fit", eller "Product/Market-fit". En sådan process kan vara i 6-24 månader. Hur har ni idag koll på om de ligger i början av ett steg i er process - eller i slutet och börjar bli redo för att överföra till steg? incu > crm erbjuder möjlighet att logga detta precis på det sätt ni själva önskar, kopplat till er nuvarande process som modelleras in i incu > crm.

Varje Startup ni lägger in får ett eget företagskort. På Företagskortet lagras information relaterat till respektive Startup. Där lagras Anteckningar, Dokumentlagring, ToDo, Kapitalanskaffningar (investeringar, lån, bidrag), IPR (sökt / erhållet patent och andra skydd), Licens- & Samarbetsavtal, Globala Mål (Agenda 2030) och hur ett Startup adresserar dessa, Personuppgifter till teammedlemmar, genomförda Aktiviteter, avklarade checkpoints kopplat till er process m.m.

Eftersom incu > crm är lättanvänt och hjälper era medarbetare så används det också. Genom att verktyget används, så skapas data om verksamheten. Och genom att erbjuda verksamhetsrapporter i realtid så möjliggör incu > crm en fantastisk överblick av hur det går för er verksamhet och era Startups. Vilken chef, styrelse eller finansiär skulle inte vilja ha detta? Med en knapptryckning får ni full koll på någon sekund.

Full koll helt enkelt - när som helst - via smartphone eller webbläsare!

Se olika paket

incu > crm exempel gränssnitt


Startsida med dashboard och visualisering av status för inkubatorns KPI / nyckeltal.
Dashboard incu crm
Lista med Startups en inkubator jobbar tillsammans med. Sortering och filtrering på samtliga fält.
Lista Startups - Företagslista incu crm
Visualisera progress och mognadsgrad hos ett Startup. Här ser vi att Startupbolaget Green Cabin uppnått 82% av "Verifiera"-fasen i denna inkubators process. Vi ser också vilka punkter de avklarat, och vad som ännu är kvar att göra. Alla punkter definieras själv av inkubatorn, vad som behöver avklaras i varje steg i processen innan överföring till nästa steg.
Mognadsgrad Startup
Visualisera progress och mognadsgrad av alla Startup i en Inkubator. Varje prick representeras av ett Startup. När man för muspekaren över en prick kan man enkelt se vilket Startup detta är. Möjliggör för en inkubator att identifiera Startup som "fastnat" för att sätta in lämpliga åtgärder.
Rapport Mognadsgrad / progress av Startups
Lista med ToDo (Uppgifter) för en inloggad användare.
Att Göra incu crm
Möjlighet att tagga en användare, som då får en notis genom verktyget
Tagga användare incu crm
Lista med notiser för en användare
Notiser för användare incu crm
Del av verksamhetsrapport, skapas direkt med realtidsdata och endast ett klick
- erbjuder värdefull information och statistik om er verksamhet och era startups framsteg
Rapport inkubator incu crm
Globala Mål adresserade av ett Startup
Globala mål Startup
Rapportering Globala Mål adresserade av alla Startups
Rapport Globala mål Startups

Följande paketalternativ erbjuder vi dig

incu > crm LIGHT
Startpaket med basfunktioner

I detta paket, för en inkubator, ingår basfunktionalitet för att komma igång och börja arbeta i ett CRM-verktyg. Lämpligt för er som använder Excel, eller ett intranät idag men vill satsa på ett mer användarvänligt verktyg.

Detta paket är anpassat för mindre inkubatorer och aktörer i innovationstödssystemet som hjälper eller har regelbunden kontakt med affärsidéer och startups.

Följande ingår
 • Webbaserat verktyg för enkel åtkomst via smartphone eller dator
 • Företagslistor & Företagskort
 • Personuppgifter
 • GDPR-funktioner
 • ToDo för påminnelser
 • Dashboard med era KPI:er
 • One-click standard verksamhetsrapporter för analys av er verksamhet
 • HTTPS & SSL-krypterad säker anslutning
 • Daglig backup

Boka Demo!

incu > crm PREMIUM
Premiumpaket med samtliga funktioner

I detta paket, för en inkubator, ingår all funktionalitet från LIGHT-paketet, plus funktioner i listan nedan. Ett val för er som redan har ett befintligt CRM idag och upplever att ert nuvarande CRM inte fyller samtliga era behov för verksamhetsuppföljning, rapportering eller användbarhet.

Samla all information på ETT ställe. Anpassningsbart efter era behov i processer, rapportering och uppföljning.

Följande ingår
 • Samtliga funktioner från LIGHT-paketet samt:
 • Mät och visualisera era Startups progress och mognadsgrad i visualiserade grafer och rapporter
 • Rita upp er egen process med egendefinierade processsteg
 • Mät, följ upp och rapportera IRL / Readiness Level i enlighet med Vinnova
 • Skapa checkpoints i varje processteg för att se Startups exakta status
 • Moduler med nyckeldata om erhållna avtal, patent, kapital, varumärke etc.
 • Tidrapportering per företag / månad
 • Dokumentlagring i egen mappstruktur
 • Aktivitets-modul med mötesanteckningar och mötesdokument
 • Mailutskick
 • Skapa egna datafält som lagras på ett Startup eller Person (t.ex. Urpsrung, Diarienummer, Utbildningsnivå m.m.)
 • Globala Målen-modul kopplat till varje Startup. Vilka mål addresseras av vilket Startup? Och hur? Vilka mål adresseras av vilka Startups i er inkubator?
 • One-click rapporter anpassat för er verksamhet, finansiärer och Vinnova för djupare möjlighet att analysera er verksamhet och progress i er portfölj av Startups

Boka Demo!

Kommer snart Ett förmånligt CRM-verktyg för Startups kopplade till er inkubator

incu > crm STARTUP
CRM för Startups i inkubator

I detta paket, för Startups/IBO, kommer vi inom kort att erbjuda ett CRM-verktyg där era Startups kan börja bygga kundrelationer, logga verifieringsmöten, kundkontakter, affärer etc.

Möjlighet för er inkubator att ge era Startups ett CRM-verktyg att komma igång att arbeta med. För Startups kopplade till er inkubator kommer detta paket erbjudas era Startups till ett förmånligt pris.

Detta paket är under utveckling och lanseras senare!

Följande planeras ingå
 • Webbaserat verktyg för enkel åtkomst via smartphone eller dator
 • Företagslistor & Företagskort
 • Personuppgifter
 • GDPR-funktioner
 • ToDo för påminnelser
 • Dashboard med era KPI:er
 • One-click standard verksamhetsrapporter för analys av er verksamhet
 • HTTPS & SSL-krypterad säker anslutning
 • Daglig backup
 • m.m.

Säkerhet och GDPR


Att ett CRM-verktyg som hanterar känslig information skall vara säkert är något vi prioriterat högt. För att möjliggöra detta har vi bland annat följande säkerhetsmekanismer på plats.

 • Enbart HTTPS-anslutning tillåts
 • SSL-krypterad (SHA256) trafik mellan din webbläsare och vår server
 • Lösenord till användarkonton lagras krypterade i vår databas
 • GDPR / anonymisering av personuppgifter
 • Lagring sker på servrar inom EU
 • Regelbunden Backup av data

Om incu > crm


Personal incu

incu > crm har utvecklats och drivits fram efter många års erfarenhet av att arbeta med startups i inkubatormiljö som affärscoach/affärsutvecklare på en inkubator. Det fanns helt enkelt inte ett tillräckligt bra verktyg när man arbetar med Startups, som dessutom möjliggör enkel sammanställning inför rapportering. Istället har man använt andra generiska och svåradministrerade CRM-verktyg, blandat med Excel, OneNote, Sharepoint och dylikt för att lagra information. incu > crm är utvecklat 100% för aktörer inom Innovationsstödsystemet och dess personal. Grundare av incu > crm har indentifierat ett stort behov bland aktörer i Innovationsstödsystemet att finna ett riktigt bra och tillgängligt verktyg för att arbeta med startups i. De flesta andra CRM-verktyg som finns på marknaden idag är inte optimerade eller utvecklade för just inkubatorer, och kräver oftast installation av en klient på sin dator. Vidare är dessa CRM-verktyg generiska och ska passa många olika verksamheter, vilket innebär att man tummar på användarvänlighet. Detta medför att en affärsutvecklare vid en inkubator ofta sitter och gör mötesanteckningar och noteringar om patentansökningar, erhållna mjuka medel och dylikt i andra, mer lättarbetade, verktyg - och inte i sitt CRM-verktyg. Och när inkubatorn sedan ska lämna rapportering till sina finansiärer, eller projektägare, så är det extremt viktigt att det finns data att extrahera från sitt CRM-verktyg, annars får man jaga runt bland personalen - som därefter får gå igenom sina diverse anteckningar och sammanställa dessa för att därefter dubbelregistrera detta i organisationens CRM-verktyg. Därför föddes idéen till incu > crm, ett verktyg som jag skulle vilja jobba med dagligen. Som är tillgängligt vare sig på mobil eller dator - så länge där finns en fungerande webbläsare. Ett CRM-verktyg för såväl affärsutvecklare som verksamhetsledare, för full koll på respektive Startups exakta status såväl som detaljerad verksamhetsanalys i realtid.


Inga krångliga avtal

incu > crm ska leverera en riktigt bra service som kunder ska ha stor glädje av, därför har vi enkla avtalsvillkor.

access_time Ingen bindningstid
hourglass_empty 1 månads uppsägningstid
thumb_up Fler funktioner enligt kundönskemål
Kontakta oss!

Låt oss demonstrera incu > crm


Skicka en förfrågan om demonstration av incu > crm via ett digitalt möte. Mötet tar ca 30-60 minuter och är kostnadsfritt.

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.


Alternativa kontaktvägar