För Affärsutvecklare & Verksamhetsledare!

incu > crm är ett branschspecifikt verktyg för dig som arbetar vid en inkubator, innovationskontor/-nod eller annan aktör med en portfölj av Startups.

Utvecklat med erfarenhet från mångårigt arbete med innovationsutveckling i inkubatormiljö, med särskild vikt till ert behov av uppföljning och rapportering med koppling till er unika process. Ett användarvändligt och robust stöd i det dagliga arbetet med olika Startups, samtidigt som det skapar värdefull data att använda till rapportering och verksamhetsstyrning.

Hjälper dig snabbt med rätt underlag!


 • Visa mig anteckningarna från förra mötet med detta Startup. Visa alla dokument vi hade på mötet.
 • Vilka Startups var det länge sedan vi uppdaterade status eller information?
 • Vilken Readiness Level och mognadsgrad har bolagen vi jobbar med? I jämförelse med varandra?
 • Vad har detta bolag kvar att exekvera på innan de kan flyttas över till nästa fas?
 • Vilka av våra Startups är till 75% färdiga med Förinkubation och snart redo för Inkubation?
 • Vilka aktiviteter har detta Startup deltagit i?
 • Vilka Globala mål adresserar bolagen i vår portfölj?
 • etc..

Er unika inkubatorprocess

Modellera er inkubatorprocess i incu > crm och den kopplas ihop med era Startups automatiskt.


Er process visualiseras efter ni modellerat den i verktyget. Vid varje steg i processen anger ni ett antal checkpoints som ett Startup skall avklara i aktuellt steg av processen. Sedan är det bara att börja jobba!

I detta exempel ser vi hur status i ett Startup förändras allt eftersom vi fått information att de nu verifierat sin affärsidé mot 10 st kunder. Detta Startup förflyttas således från 54% progress i steget "Validation" i vår process - till att landa på 64%.

incu > crm erbjuder full koll - när som helst


Modellera er egen process i incu > crm, skapa ett antal checkpoints i varje processsteg. Koppla därefter ett Startup till er process, och ange vilka checkpoints i aktuellt processteg som är avklarade.

Eftersom incu > crm är lättanvänt och hjälper era medarbetare så används det också. Genom att verktyget används, så skapas data om verksamheten. Och med datat erbjuds verksamhetsrapporter i realtid som ger en fantastisk överblick över hur det går för era Startups och er verksamhet i stort.

Perfekt för den enskilde affärsutvecklaren, såväl som underlag till rapport till verksamhetens styrelse eller finansiär.

Full koll helt enkelt - när som helst - från dator eller mobil!

incu > crm Bästa val

Följande ingår

 • Webbaserat verktyg för enkel åtkomst via dator eller mobil
 • Företagslistor & Företagskort
 • Personuppgifter
 • GDPR-funktioner
 • ToDo för påminnelser
 • Dashboard med era KPI:er
 • One-click standard verksamhetsrapporter för analys av er verksamhet
 • HTTPS & SSL-krypterad säker anslutning
 • Daglig backup
 • Mät och visualisera era Startups progress och mognadsgrad i visualiserade grafer och rapporter
 • Rita upp er egen process med egendefinierade processsteg
 • Mät, följ upp och rapportera IRL / Readiness Level i enlighet med Vinnova
 • Skapa checkpoints i varje processteg för att se Startups exakta status
 • Moduler med nyckeldata om erhållna avtal, patent, kapital, varumärke etc.
 • Tvåfaktorsautentisering (2FA)
 • Tidrapportering per företag / månad
 • Dokumentlagring i egen mappstruktur
 • Aktivitets-modul med mötesanteckningar och mötesdokument
 • Skapa egna datafält som lagras på ett Startup eller Person (t.ex. Urpsrung, Diarienummer, Utbildningsnivå m.m.)
 • Globala Målen-modul kopplat till varje Startup. Vilka mål addresseras av vilket Startup? Och hur? Vilka mål adresseras av vilka Startups i er inkubator?
 • One-click rapporter anpassat för er verksamhet, finansiärer eller Vinnova för djupare möjlighet att analysera er verksamhet och progress i er portfölj av Startups
 • En handledd utbildning för era medarbetare vid uppstart

Boka demo!

Säkerhet och GDPR

Ett CRM-verktyg som hanterar känslig information skall vara säkert. Och det har vi prioriterat högt! För att möjliggöra detta har vi bland annat följande säkerhetsmekanismer på plats.

 • Enbart HTTPS-anslutning tillåts
 • Tvåfaktorsautentisering vid login (2FA)
 • SSL-krypterad (SHA256) trafik mellan din webbläsare och Incu
 • Lösenord till användarkonton lagras krypterade i databas hos Incu
 • GDPR / anonymisering av personuppgifter
 • Lagring inom EU hos Europeisk driftleverantör
 • Regelbunden Backup av data

Om incu > crm


incu > crm bygger på en idé som grott under många års tid i rollen som affärsutvecklare / affärscoach på en större inkubator.

Personal incu
"Ett verktyg som är oumbärligt för varje verksamhet som arbetar med en portfölj av Startups"

incu > crm är grundat av Andreas Lind, som arbetat i över 10 år som affärsutvecklare/-coach vid en inkubator. Under dessa år provade han flera olika digitala verktyg i sitt arbete, för att på bästa sätt skapa värde åt både Startups och sin arbetsgivare (med finansiärer och ägare). Inkluderat andra CRM-verktyg.

Problemet var att det fanns inte ett verktyg som kunde tillgodose samtliga behov. Och att arbeta i flera olika verktyg i kombination innebär att information om Startups sprids till flera platser. Informationen behöver därefter sammanställas någonstans. Andra CRM-verktyg är främst bra på att hantera företag, dess kunder och deras affärer - de är inte särskilt bra på att hantera ett Startups flöde genom en inkubatorprocess.

Idéen förfinades, det borde gå att kombinera flertalet digitala verktyg till ett enda, och bygga ett verktyg som är oumbärligt för varje verksamhet som arbetar med en portfölj av Startups. Samtidigt som det levererar data och värde till verksamhetens ledning för supereffektiv verksamhetsstyrning.

Med hjälp av modern teknik, och stora möjligheter till anpassning för just er verksamhet, blev resultatet slutligen:

incu > crm - ett verktyg för mätbar Innovationsutveckling!

Boka en kostnadsfri demo!


Låt oss visa hur ni får överblick av en hel portfölj av Startups, och samtidigt ha koll på varje enskilt Startups status.

Boka en kostnadsfri demo så tar vi samtidigt en dialog, en demo tar ca 30-60 minuter. Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.


Alternativa kontaktvägar